ادبیات

  • رمان ژلوزی | آلن روب-گری‌یه‌
  • زندگي واقعي سباستين نايت | ولاديمير ناباكوف
  • تام جونز | هنری فیلدینگ
  • سیمای زنی در میان جمع | هاینریش بل
  • تابوت‌ خالی‌ | بی‌تا ملکوتی‌